องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
  องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
โทรศัพท์ : 076-473130  โทรสาร : 076-473130 ต่อ 123  www.kalai.go.th